Manylion y mater

ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried gweithredu adroddiadau a gyhoeddid gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol am lwfansau'r aelodau ac ati

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Maw 2024 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gaynor Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd E-bost: GMorgan@carmarthenshire.gov.uk Tel: 01267 224026.