Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried yr adroddiad drafft a chyflwyno sylwadau arno

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Tach 2022 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gaynor Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd E-bost: GMorgan@carmarthenshire.gov.uk Tel: 01267 224026.