Manylion y mater

ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Derbyn adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ynghylch pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff, llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 14 Meh 2024 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gaynor Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd E-bost: GMorgan@carmarthenshire.gov.uk Tel: 01267 224026.