Manylion y mater

Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Cynllunio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

Angen penderfyniad: 16 Rhag 2022 Yn ôl Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Rhodri Griffiths, Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd E-bost: RDGriffiths@carmarthenshire.gov.uk.