Manylion y mater

YSTADAU GWLEDIG

Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fesurau rheoleiddio i fynd i'r afael â llygredd amaethyddol. Mae'r rheoliadau hyn yn cael eu galw'n Rheoliadau Adnoddau D?r (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021. Bydd y rheoliadau yn cael effaith enfawr ar fwyafrif ffermydd y Cyngor, yn enwedig y ffermydd llaeth, a fydd yn golygu gorfod uwchraddio cyfleusterau storio slyri er mwyn darparu ar gyfer o leiaf pum mis o slyri. Ar hyn o bryd mae ffermydd y Cyngor yn gallu storio digon o slyri ar gyfer 2-3 mis.

 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol o ran effaith y rheoliadau ar Ystadau Ffermydd a'r goblygiadau yn dilyn canlyniad arolygon cyflwr diweddar a gynhaliwyd ar bob un o'r 24 fferm.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Explanation of anticipated restriction:
am satisfied in all the circumstances of the case that the public interest in maintaining the exemption referred to above outweighs the public interest in disclosing the information contained in this report as disclosure would unfairly undermine the commercial interests of the Council and individual farmers. RJ Edgecombe (Deputy Monitoring Officer)

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Jason Jones (Head of Regeneration), Pennaeth Adfywio E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.