Manylion y mater

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Agenda items