Manylion y mater

RHAGLEN GYFALAF BUM MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) 2023/24 - 2027/28

Galluogi'r awdurdod i gytuno ar raglen gyfalaf bum mlynedd 2023/24 i 2027/28

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng. Alun Lenny, Cabinet Member AlunLenny@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.