Manylion y mater

STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 HYD AT 2025/26

Galluogi’r Awdurdod i osod ei Gyllideb Refeniw ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Dreth Gyngor ganlyniadol ar gyfer 2023-24.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng. Alun Lenny, Cabinet Member AlunLenny@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.