Manylion y mater

POLISI CODI TÂL AR DENANTIAID

O bryd i'w gilydd efallai y bydd angen codi tâl ar denant am waith yr ydym wedi ei wneud i'r eiddo yr oedd y tenant yn gyfrifol amdano o dan y cytundeb tenantiaeth. 

 

Bydd y polisi yn rhoi arweiniad i swyddogion wrth ddelio â chodi tâl ar denantiaid y cyngor, gan sicrhau dull cyson o weithredu.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jonathan Morgan, Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk.