Manylion y mater

CYMUNEDAU DYSGU CYNALIADWY SIR GAERFYRDDIN

Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet o ran y cynllun Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Sir Gaerfyrddin (a elwid gynt yn Rhaglen Moderneiddio Addysg) fel y strategaeth hirdymor a'r cynllun buddsoddi ar gyfer ysgolion. Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno yn dilyn ymgynghori'n helaeth â rhanddeiliaid.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 27 Maw 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

Adran: Addysg a Phlant

Cyswllt: Simon Davies, Pennaeth Mynediad i Addysg E-bost: sidavies@carmarthenshire.gov.uk.