Manylion y mater

YR ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GYFER Y CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG

Daeth Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin 2022-32 yn weithredol ar 1.9.22. Mae'n ofynnol i'r Awdurdod Lleol gyflwyno adroddiad cynnydd blynyddol i Lywodraeth Cymru. Ystyrir ei fod yn berthnasol i gyflwyno'r adroddiad hwn i'r broses Graffu cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

Adran: Addysg a Phlant

Cyswllt: Aeron Rees, Pennaeth Strategaeth a Chymorth i Ddysgwyr E-bost: jarees@carmarthenshire.gov.uk.