Manylion y mater

GWERTHUSO AROLYGIADAU ESTYN AR DRAWS YSGOLION SIR GAERFYRDDIN, UNEDAU CYFEIRIO DISGYBLION A LLEOLIADAU ARBENIGOL.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwerthusiad o arolygiadau Estyn dros y bum mlynedd diwethaf, yn amlinellu cryfderau ein hysgolion, Unedau Cyfeirio Disgyblion a'n lleoliadau arbenigol, yn ogystal â rhoi trosolwg o argymhellion er mwyn eu gwella. Yn ogystal, mae'r adroddiad yn amlinellu sut y mae'r adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn cefnogi ysgolion cyn arolygiadau Estyn ac ar ôl hynny er mwyn sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn dangos cynnydd ac yn ffynnu.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

Adran: Addysg a Phlant

Cyswllt: Elin Forsyth, Arweinydd Strategol ar gyfer Effeithiolrwydd Ysgolion E-bost: EMForsyth@carmarthenshire.gov.uk.