Manylion y mater

STRATEGAETH YR ADRAN ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT AR GYFER CEFNOGI EIN HYSGOLION A'N LLEOLIADAU ARBENIGOL, GAN GYNNWYS Y RHAI SY'N WYNEBU'R HER FWYAF

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r ystod o gefnogaeth wahaniaethol a ddarperir i'n hysgolion, Unedau Cyfeirio Disgyblion a lleoliadau arbenigol sy'n sicrhau bod arweinwyr, athrawon a chynorthwywyr addysgu yn cael mynediad i'r gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau bod pob disgybl yn dangos cynnydd ac yn ffynnu

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 27 Maw 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

Adran: Addysg a Phlant

Cyswllt: Elin Forsyth, Arweinydd Strategol ar gyfer Effeithiolrwydd Ysgolion E-bost: EMForsyth@carmarthenshire.gov.uk.