Manylion y mater

STRATEGAETH GORFFORAETHOL

Diweddaru ein Strategaeth Gorfforaethol a'n Hamcanion Llesiant

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd Y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Nicola Evans, Rheolwr Cymorth Busnes E-bost: njevans@carmarthenshire.gov.uk.