Manylion y mater

GORCHYMYN DIOGELU MANNAU AGORED CYHOEDDUS - CRYFHAU MESURAU RHEOLI CYSYLLTIEDIG Â CH?N

Mae'r adroddiad yn nodi canlyniadau ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd ynghylch yr opsiynau posibl o ran Gorchmynion Gwarchod Mannau Agored Cyhoeddus cryfach ar gyfer rheoli c?n yn Sir Gaerfyrddin. 

 

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Item Deferred

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 12 Rhag 2022 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Daniel John, Pennaeth Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Dros Dro E-bost: DWJohn@carmarthenshire.gov.uk.