Manylion y mater

ARFARNIADAU O ARDALOEDD CADWRAETH

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r gwaith sy'n cael ei wneud i adolygu deg Ardal Gadwraeth ddynodedig ar draws y Sir.  Mae'n nodi canlyniad yr adolygiad a'r ymarfer ymgynghori dilynol gan gynnwys y canlynol:

 • Arfarniad cymeriad;

• Adolygiad o ffiniau a

• Chynllun Rheoli.

 

Mae'r adroddiad wrth nodi'r uchod yn nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori cyhoeddus

a'r camau nesaf gan gynnwys y prosesau sydd eu hangen i ddiwygio unrhyw un o ddynodiadau'r Ardal Gadwraeth

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 8 Tach 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Rhodri Griffiths, Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd E-bost: RDGriffiths@carmarthenshire.gov.uk.