Manylion y mater

LLAWLYFR CYNNAL A CHADW Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD

Mae'r Llawlyfr Cynnal a Chadw yn cael ei ddatblygu fel portffolio o bolisïau unigol ar gyfer cynnal a chadw a rheoli priffyrdd gan fabwysiadu dull sy'n seiliedig ar risg ac yn unol â chôd ymarfer cenedlaethol.

 

Mae'r pwnc sy'n cael ei gyflwyno yn ymdrin â rheoli systemau draenio priffyrdd.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Richard Waters, Rheolwr Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth E-bost: RWaters@carmarthenshire.gov.uk.