Manylion y mater

STRATEGAETH SEILWAITH GWEFRU CERBYDAU TRYDAN, ADOLYGIAD DEUDDEG MIS

Mae'r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Strategaeth Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Steve Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth E-bost: SGPilliner@carmarthenshire.gov.uk.