Manylion y mater

POLISI A STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2023-2024

Bod y Cyngor yn cymeradwyo'n ffurfiol y Polisi a'r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2021/22 a'r argymhellion a nodwyd ynddynt. Bod y Cyngor yn cymeradwyo'n ffurfiol Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys, y Dangosyddion Darbodus, y Datganiad ynghylch y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw, y Strategaeth Fuddsoddi a'r argymhellion a nodwyd ynddynt.


Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.