Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION DARBODAETH 2022/2023

Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau ar weithgareddau rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022-2023

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 11 Hyd 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.