Manylion y mater

ARDRETHI BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI AR GYFER MANWERTHU, HAMDDEN A LLETYGARWCH 2023/24

Ystyried mabwysiadu cynllun rhyddhad ardrethi sydd ar gael i awdurdodau bilio gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023/24

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 13 Maw 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Ann Thomas, Rheolwr Gwasanaethau Refeniw E-bost: AnThomas@carmarthenshire.gov.uk.