Manylion y mater

STRATEGAETH RHAGLEN CYMORTH TAI 2022-26

Mae'r strategaeth hon yn nodi ein blaenoriaethau a blaenoriaethau ein hasiantaethau partner ar gyfer atal digartrefedd, rhyddhad digartrefedd a gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai dros y pedair blynedd nesaf (2022-26) i helpu ein dinasyddion mwyaf agored i niwed i fyw fel rhan o'u cymunedau.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Christine Harrison, Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd E-bost: Chris.harrison@pembrokeshire.gov.uk.