Manylion y mater

CYNNIG AMGEN I ADDYSG AWYR AGORED

Pwrpas yr adroddiad hwn yw adolygu'r hyn a gynigir ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Caerfyrddin o ran Addysg Awyr Agored ac archwilio opsiynau ar gyfer gwasanaeth wedi'i ail-fodelu o fewn yr adnoddau presennol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Ian Jones, Pennaeth Hamdden E-bost: IJones@carmarthenshire.gov.uk.