Manylion y mater

ADRODDIAD YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A MONITRO'R DANGOSYDDION DARBODAETH RHWNG 1 EBRILL 2022 A 31 RHAGFYR 2022

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am weithgareddau Rheoli'r Trysorlys o 1 Ebrill 2022 hyd at 31 Rhagfyr 2022

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.