Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y sefyllfa gyllidebol fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2022, o ran 2022/23.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.