Manylion y mater

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN GYFALAF 2022/23

Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf o ran sefyllfa y gyllideb ar gyfer rhaglen gyfalaf 2022/23

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Angen penderfyniad: 27 Tach 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.