Hanes y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU