Hanes y mater

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)