Executive post

Amgylchedd

Disgrifiad

Sbwriel;

Clanhau Strydoedd;

Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth;

Cynnal a Chadw Tiroedd;

Gwasanaethau Adeiladu;

Gofalu;

Clanhau Adeiladau;

Cynlluniau Argyfwng;

Llifogydd.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

Gwneir y swydd gan