Swydd Weithredol

Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Sbwriel

Trafnidiaeth Teithwyr a Chymunedol

Glanhau Strydoedd

Strategaeth Ansawdd yr Amgylchedd a Sbwriel

Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Gwasanaethau torri gwair

Cynnal a Chadw Tiroedd

Atgyweirio a chynnal a chadw seilwaith

Gwasanaethau Adeiladu a Rheoli Ystadau (ac eithrio'r stoc dai)

Sbwriel a Glanhau'r Gymuned

Pontydd

Polisi Trafnidiaeth Rhanbarthol

Teithio Llesol a Llwybrau Mwy Diogel

Cynnal a Chadw Parciau

Rheoli'r Fflyd (gan gynnwys adnewyddu a chynnal a chadw)

Cydweithio Rhanbarthol ar gyfer Trafnidiaeth, Priffyrdd a Gwastraff

Amlosgfa Arberth

Cludiant Ysgol

Apeliadau Cludiant Ysgol

Gwasanaethau Stryd

Gofalu am Adeiladu a'u Glanhau      

Rheoli Gwastraff

Gwasanaethau Parcio gan gynnwys Polisi, Rheoli a Gorfodi

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Gwasanaethau Ailgylchu

 

 

 

 

Gwneir y swydd gan