Swydd Weithredol

Arweinydd Y Cyngor

Disgrifiad

Arweinydd

Cadeirydd y Cabinet

Cysylltu ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol eraill

Cysylltiadau â Llywodraeth Cymru

Strategaeth Gorfforaethol

Cysylltiadau â Llywodraeth Leol

Craffu

Cynrychioli'r Cyngor - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Pennu Portffolios y Cabinet

Marchnata a'r Cyfryngau

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Penodi Aelodau'r Cabinet

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

Cysylltu â'r Prif Weithredwr

Partneriaeth

 

Gwneir y swydd gan