E-ddeisebau presennol a blaenorol

Dewiswch dyddiadau cynharach isod i ddod o hyd i e-Deisebau wedi'u cwblhau ac ymatebion gan y Cyngor.

Ni chofnodwyd eDdeisebau ar gyfer y cyfnod a ddewiswyd

Cefnogi e-ddeiseb

I gefnogi e-Ddeiseb sy'n bodoli eisoes dewiswch e-Ddeiseb ac ychwanegu eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.

I gael gwybod mwy am y mater, gweler y ddogfen ategol gwybodaeth, a ddarparwyd gan y prif ddeisebydd, sydd ynghlwm wrth y e-Ddeiseb.

Cyflwyno e-ddeiseb

Gall ddeiseb ymwneud a â materion y mae gan y Cyngor bwerau neu ddyletswyddau yn eu cylch neu sy’n effeithio ar ardal yr awdurdod, neu ran o’r ardal honno, neu ar drigolion yr ardal honno, neu rai o’r trigolion hynny.

Ymwadiad

Nid yw'r Cyngor hwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y deisebau sydd ar ein wefan.Nid yw'r farn a fynegir yn y deisebau o reidrwydd adlewyrchu rhai'r darparwr.