26/10/2022 - Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 16/12/2022

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Llythyr Archwiliad Blynyddol - Cyngor Sir Caerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 17/03/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cofnodion ar gyfer nod:-

· Y Panel Grantiau

· Y Gr?p Llywodraethu Corfforaethol

· Y Gr?p Llywio Rheoli Risg

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 14/07/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cynlluniau Archwilio, gan gynnwys gwybodaeth am ffioedd

o   Cyngor Sir Caerfyrddin
o   Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 14/07/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Adroddiad Archwilio Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 14/07/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Cynllunio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 16/12/2022

Prif swyddog: Rhodri Griffiths

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Mewnol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 17/03/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Allanol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 16/12/2022

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 14/07/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 17/03/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cynllun tair blynedd dangosol Archwilio Mewnol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 17/03/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 16/12/2022

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 14/07/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 26/10/2022


26/10/2022 - Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Gwastraff

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 16/12/2022

Prif swyddog: Ainsley Williams

Notice of decision: 26/10/2022


25/10/2022 - ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y drafodaeth rhwng Dysgu a Datblygu Corfforaethol ac Arweinwyr Gr?p ynghylch gofynion datblygu blynyddol yr Aelodau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 09/06/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/23

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Datblygu'r Aelodau a nodi pynciau hyfforddi a datblygu ychwanegol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 21/03/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried gweithredu adroddiadau a gyhoeddid gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol am lwfansau'r aelodau ac ati

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 21/03/2023

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried yr adroddiad drafft a chyflwyno sylwadau arno

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Derbyn adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ynghylch pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff, llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU

Ystyried golwg gyffredinol ar Swyddogaeth Graffu y Cyngor a gwaith y Pwyllgorau Craffu perthnasol yn ystod blwyddyn y cyngor 2021/22.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


25/10/2022 - ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR Y GWASANAETHAU<br/>DEMOCRATAIDD 2021/22

Ystyried adroddiad ynghylch gwaith y Pwyllgor yn ystod blwyddyn y Cyngor 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022