Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

23/06/2023 - CRONFA ARGYFWNG AR GYFER BYSIAU - CRONFA BONTIO AR GYFER BYSIAU ref: 61    Recommendations Approved

Nodi'r rhesymeg dros dderbyn y Gronfa Bontio ar gyfer Bysiau a gynigir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol brys i weithredwyr bysiau yn Sir Gaerfyrddin ac Awdurdodau Lleol eraill yn Rhanbarth De-orllewin Cymru.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/06/2023

Effective from: 01/07/2023

Penderfyniad:

Cadarnhau derbyn y Gronfa Bontio ar gyfer Bysiau a gynigir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol brys i weithredwyr bysiau yn Sir Gaerfyrddin ac Awdurdodau Lleol eraill yn Rhanbarth De-orllewin Cymru, ar y sail y bydd angen rhagor o ddeialog gyda Llywodraeth Cymru yn ymwneud â'r effeithiau.

 

Prif swyddog: Steve Pilliner


10/03/2023 - CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985 ref: 58    Recommendations Approved

Rheoleiddio cyfeddiant blaenorol tir ac adeiladau at ddibenion Rhan II o Ddeddf Tai 1985 o dan ddarpariaethau Adran 122 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pennaeth Adfywio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/03/2023

Effective from: 18/03/2023

Penderfyniad:

Cymeradwyo cyfeddu'r adeiladau a'r safleoedd a nodwyd yn yr adroddiad hwn ar gyfer darparu llety tai o dan Ran II o Ddeddf Tai 1985