Teitl Notice published Urgent? Statws Angen penderfyniad
OPSIYNAU PERCHENTYAETH COST ISEL AR GYFER SIR GAERFYRDDIN14/05/2024For Determination16/09/2024
POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL NEWYDD (AR ÔL YMGYNGHORI)14/05/2024For Determination04/11/2024
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 203308/06/2023For Determination10/07/2024
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 203312/10/2023For Determination10/07/2024
CYNLLUN YR YSTÂD WLEDIG15/12/2023For Determination30/09/2024
STRATEGAETH CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER COED A CHOETIRIROEDD15/12/2023For Determination16/09/2024
CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN01/02/2024For Determination15/07/2024
POLISI PATRWM GWEITHIO RHAGWELADWY19/04/2024For Determination29/07/2024
ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR01/02/2024For Determination30/09/2024
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/2501/02/2024For Determination30/09/2024
ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR01/02/2024For Determination18/11/2024
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/2501/02/2024For Determination18/11/2024
CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN03/04/2023For Determination01/07/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2023-2401/02/2024For Determination18/11/2024
CYNLLUN GWEITHREDU GWASANAETHAU PLANT01/02/2024For Determination16/09/2024
CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY I GYMUNEDAU19/04/2024For Determination30/09/2024
MONITRO ABSENOLDEB SALWCH19/04/2024For Determination15/07/2024
POLISI CODI TÂL AR GYFER GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL - DIWYGIADAU I'R POLISI PRESENNOL (ÔL-YMGYNGHORIAD)19/04/2024For Determination16/09/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2023/2419/04/2024For Determination18/11/2024
STRATEGAETH DDIGIDOL 2024-202719/04/2024For Determination15/07/2024
STRATEGAETH FARCHOGAETH21/10/2022For Determination04/11/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 2023-202401/02/2024For Determination16/09/2024
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-2418/04/2024For Determination11/12/2024
ADRODDIAD YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I RHAGFYR 31AIN 202331/01/2024For Determination29/04/2024
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-2418/04/2024For Determination18/12/2024
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL YMGYNGHORIAD)31/01/2024Redraft Awaited16/09/2024
ADRODDIAD MONITRO PERFORMIAD CHWARTER 331/01/2024For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/2431/01/2024For Determination13/05/2024
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-2418/04/2024For Determination11/12/2024
Performance Monitoring Report Quarter 328/01/2024For Determination29/04/2024
CYNNIG I GYNYDDU CAPASITI YSGOL GYMRAEG GWENLLIAN02/04/2024For Determination15/07/2024
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-2418/04/2024For Determination11/12/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2023-202418/04/2024For Determination11/12/2024
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethau & Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination29/09/2023
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Ffurflen Blynyddol - Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifyddu Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethu & Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination30/11/2023
Darparu Argymhellion Allanol - Adroddiad Cynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Adroddiad Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr yr Ombwdsmon03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Cwynion Blynyddol 2022/2303/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll a Gwrth-Lygredd03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Cofrestr Risg Corfforaethol03/09/2023For Determination29/09/2023
Forward Work Plan02/04/2024For Determination03/03/2025
Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum02/04/2024For Determination03/03/2025
Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum02/04/2024For Determination09/12/2024
Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum02/04/2024For Determination09/09/2024
Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum02/04/2024For Determination24/05/2024
Review of Adjudication Panel for Wales and Ombudsman Decisions02/04/2024For Determination09/12/2024
Review of Adjudication Panel for Wales and Ombudsman Decisions02/04/2024For Determination09/09/2024
Protocol for Dealing with Low Level Code Complaints02/04/2024For Determination09/12/2024
Code of Conduct Training02/04/2024For Determination03/03/2025
Group Leaders' Duty02/04/2024For Determination09/12/2024
Review of Disciplinary Hearing Procedure02/04/2024For Determination24/05/2024
Blaengynllun Gwaith31/08/2023For Determination03/03/2025
Gwrandawiadau Disgyblu31/08/2023For Determination
Ceisiadau am Ollyngiad31/08/2023For Determination
Data ynghylch y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination03/03/2025
Hyfforddiant Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination24/05/2024
Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau31/08/2023For Determination22/04/2024
Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination09/09/2024
Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon31/08/2023For Determination09/09/2024
Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol31/08/2023For Determination09/09/2024
Review of Whistleblowing Policy02/04/2024For Determination24/05/2024
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination09/09/2024
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination24/05/2024
Review of Action Log02/04/2024For Determination03/03/2025
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination09/12/2024
Annual Report to Full Council02/04/2024For Determination24/05/2024
ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP25/10/2022For Determination24/11/2023
RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/2325/10/2022For Determination24/11/2023
ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination20/03/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination24/11/2022
ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD25/10/2022For Determination14/06/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU25/10/2022For Determination07/09/2022
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD23/08/2023For Determination07/09/2023