Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Cyng. Deryk Cundy (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

07850 153837

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel ffeil CSV

DCundy@sirgar.gov.uk

Cyng. Betsan Jones (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07888 694661

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel ffeil CSV

BetsanJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Anthony Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01269 850282

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Anthony Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Anthony Davies fel ffeil CSV

AntDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Bryan Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01267 281401
07772 188501

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bryan Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bryan Davies fel ffeil CSV

BryanDavies@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Terry Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmartehn
SA31 1JP

07966 228946

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Terry Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Terry Davies fel ffeil CSV

TerDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Rob Evans (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

07813 171701

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob Evans fel ffeil CSV

RobEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Handel Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

07775 189098

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Handel Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Handel Davies fel ffeil CSV

HandelDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Ken Howell (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01559 370555

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel ffeil CSV

KenHowell@sirgar.gov.uk

Cyng. Denise Owen (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07368 663638

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Denise Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Denise Owen fel ffeil CSV

DeOwen@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Martyn Palfreman (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 770523
07878 358894

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Martyn Palfreman fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Martyn Palfreman fel ffeil CSV

MPalfreman@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Hugh Shepardson (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 834377
07890 970405

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hugh Shepardson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hugh Shepardson fel ffeil CSV

HBShepardson@sirgar.gov.uk

Cyng. Russell Sparks (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Russell Sparks fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Russell Sparks fel ffeil CSV

RuSparks@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Michael Thomas  (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07852 174186

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Thomas  fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Thomas  fel ffeil CSV

MiThomas@carmarthenshire.gov.uk