Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cyng. Giles Morgan (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 754442

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Giles Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Giles Morgan fel ffeil CSV

AGMorgan@sirgar.gov.uk

Cyng. Kim Broom (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 810424
07711 551762

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel ffeil CSV

KVBroom@sirgar.gov.uk

Cyng. Terry Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmartehn
SA31 1JP

07966 228946

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Terry Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Terry Davies fel ffeil CSV

TerDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Alex Evans (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07583 123876

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel ffeil CSV

AlexEvans@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Deian Harries (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01269 593903

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deian Harries fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deian Harries fel ffeil CSV

DeHarries@sirgar.gov.uk

Cyng. Rob James (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel ffeil CSV

RobJames@sirgar.gov.uk

Cyng. Gareth John (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 237408
07811 067963

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gareth John fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gareth John fel ffeil CSV

GHJohn@sirgar.gov.uk

Cyng. Dot Jones (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01269 832153
07597 363524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel ffeil CSV

DotJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Jean Lewis (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01994 484334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel ffeil CSV

JeanLewis@sirgar.gov.uk

Cyng. Kevin Madge (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01269 825438

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel ffeil CSV

KMadge@sirgar.gov.uk

Cyng. Dai Nicholas (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07736 542280

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Nicholas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Nicholas fel ffeil CSV

DNicholas@sirgar.gov.uk