Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Mari Hughes

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mari Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Mari Hughes fel ffeil CSV

MariHughes@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Carys Jones (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07970 902996

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Carys Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Carys Jones fel ffeil CSV

ACarysJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Sue Allen (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01994 241269
07359 109218

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sue Allen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sue Allen fel ffeil CSV

SMAllen@sirgar.gov.uk

Cyng. Liam Bowen (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

07496 615162

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel ffeil CSV

LRBowen@sirgar.gov.uk

Cyng. Kim Broom (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 810424
07711 551762

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel ffeil CSV

KVBroom@sirgar.gov.uk

Cyng. Lewis Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

07548 041387

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Lewis Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Lewis Davies fel ffeil CSV

Lewdavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Peter Hughes Griffiths (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 232240

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Hughes Griffiths fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Hughes Griffiths fel ffeil CSV

PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Cyng. Betsan Jones (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07888 694661

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel ffeil CSV

BetsanJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Dot Jones (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01269 832153
07597 363524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel ffeil CSV

DotJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Hefin Jones (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07989 640017

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hefin Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hefin Jones fel ffeil CSV

HeJones@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Jean Lewis (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01994 484334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel ffeil CSV

JeanLewis@sirgar.gov.uk

Cyng. Sean Rees (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07415 221811

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sean Rees fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sean Rees fel ffeil CSV

SLRees@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Edward Skinner (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07575 754764

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Skinner fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Skinner fel ffeil CSV

EdSkinner@carmarthenshire.gov.uk

Lle Gwag (Aelod y Pwyllgor)

(Ni roddir cyfeiriad)

Lle Gwag (Aelod y Pwyllgor)

(Ni roddir cyfeiriad)

Ashley Butcher

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1 JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ashley Butcher fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ashley Butcher fel ffeil CSV

Anthony Enoch

(Ni roddir cyfeiriad)

aenoch@carmarthenshire.gov.uk

Vera Kenny

(Ni roddir cyfeiriad)

VKenny@carmarthenshire.gov.uk