Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyng. Gareth John (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 237408
07811 067963

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gareth John fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gareth John fel ffeil CSV

GHJohn@sirgar.gov.uk

Cyng. Louvain Roberts (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 773791
07960 778149

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Louvain Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Louvain Roberts fel ffeil CSV

LoRoberts@sirgar.gov.uk

Cyng. Bryan Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bryan Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bryan Davies fel ffeil CSV

DemocraticServices@sirgar.gov.uk

Cyng. Crish Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Crish Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Crish Davies fel ffeil CSV

CrishDavies@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Karen Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01269 597060
07769 746237

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Karen Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Karen Davies fel ffeil CSV

KaDavies@sirgar.gov.uk

Cyng. Michelle Donoghue (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01554 759283
07929 030201

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michelle Donoghue fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michelle Donoghue fel ffeil CSV

MDonoghue@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Alex Evans (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07583 123876

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel ffeil CSV

AlexEvans@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Meinir James (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07399 355790

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Meinir James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Meinir James fel ffeil CSV

mejames@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Hefin Jones (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07989 640017

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hefin Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hefin Jones fel ffeil CSV

HeJones@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Denise Owen (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07368 663638

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Denise Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Denise Owen fel ffeil CSV

DeOwen@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Fiona Walters (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07825 913051

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fiona Walters fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fiona Walters fel ffeil CSV

FWalters@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Philip Warlow (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 770999
07917 874124

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel ffeil CSV

PTWarlow@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Janet Williams  (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 775748
07908 539572

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Janet Williams  fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Janet Williams  fel ffeil CSV

JanetWilliams@Carmarthenshire.gov.uk

Lle Gwag (Aelod y Pwyllgor)

(Ni roddir cyfeiriad)