Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cyng. Kim Broom (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 810424
07711 551762

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel ffeil CSV

KVBroom@sirgar.gov.uk

Cyng. Karen Davies (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01269 597060
07769 746237

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Karen Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Karen Davies fel ffeil CSV

KaDavies@sirgar.gov.uk

Cyng. Alex Evans (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07583 123876

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alex Evans fel ffeil CSV

AlexEvans@Carmarthenshire.gov.uk

Cyng. John James (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07949 967496

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John James fel ffeil CSV

JohnJames@sirgar.gov.uk

David MacGregor (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin//Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt David MacGregor fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt David MacGregor fel ffeil CSV

dmacgregor@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Giles Morgan (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 754442

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Giles Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Giles Morgan fel ffeil CSV

AGMorgan@sirgar.gov.uk

Cyng. Philip Warlow (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 770999
07917 874124

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel ffeil CSV

PTWarlow@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Elwyn Williams (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 290247

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel ffeil CSV

DEWilliams@sirgar.gov.uk

Cyng. Janet Williams  (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 775748
07908 539572

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Janet Williams  fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Janet Williams  fel ffeil CSV

JanetWilliams@Carmarthenshire.gov.uk

Julie James

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Julie James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Julie James fel ffeil CSV

jjames@carmarthenshire.gov.uk

Malcolm MacDonald

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Malcolm MacDonald fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Malcolm MacDonald fel ffeil CSV

mmacdonald@carmarthenshire.gov.uk

Karen Jones

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Karen Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Karen Jones fel ffeil CSV

KarJones@carmarthenshire.gov.uk