Manylion cyswllt

Pwyllgor Penodi A

Cyng. Deryk Cundy

8 Aber Llwchwr
Llangennech
Llanelli
SA14 8AH

07850 153 837

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel ffeil CSV

DCundy@sirgar.gov.uk

Cyng. Suzy Curry

72 Alban Road
Llanelli
Carms.
SA15 1EW

07561566456

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel ffeil CSV

SACurry@sirgar.gov.uk

Cyng. Glynog Davies

Gwynfryn
47 Hall Street
Brynamman
Ammanford
SA18 1SG

01269 823240

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glynog Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glynog Davies fel ffeil CSV

GlDavies@sirgar.gov.uk

Cyng. Emlyn Dole (Cadeirydd)

Fferm Capel Ifan
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HF

01269 870239

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel ffeil CSV

EDole@sirgar.gov.uk

Cyng. Hazel Evans

Glynderw
Heol Ebenezer
Newcastle Emlyn
Carmarthenshire
SA38 9BS

01239 710452

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hazel Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hazel Evans fel ffeil CSV

HazelEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Amanda Fox

Gwasanaethau Democrataidd
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel ffeil CSV

GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Cyng Philip Hughes

The Old Board School
High Street
San Cler
Caerfyrddin
SA33 4DY

01994 231572
07795 801491

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng Philip Hughes fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng Philip Hughes fel ffeil CSV

PMHughes@sirgar.gov.uk

Cyng. Tyssul Evans

Cysgod y Glyn
Pontnewydd
Pontiets
Llanelli
SA15 5TL

01554 810396

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel ffeil CSV

WTEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Peter Hughes Griffiths

20 Waundew
Caerfyrddin
SA31 1HE

01267 232240

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Hughes Griffiths fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Hughes Griffiths fel ffeil CSV

PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Cyng. Rob James

25 Rhodfa Harries
Llanelli
Sir Gar
SA15 3LP

07532 789482

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel ffeil CSV

RobJames@sirgar.gov.uk

Cyng. David Jenkins

12 High Street
Glanamman
Carmarthenshire
SA18 1DX

01269 822598

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. David Jenkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. David Jenkins fel ffeil CSV

DMJenkins@sirgar.gov.uk

Cyng. Alun Lenny

Porth Angel
26 Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BX

07817 519039

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alun Lenny fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alun Lenny fel ffeil CSV

AlunLenny@sirgar.gov.uk

Cyng. Kevin Madge

19 Highfield Road
Twyn
Garnant
Ammanford
SA18 1JL

01269 825438

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel ffeil CSV

KMadge@sirgar.gov.uk

Cyng. Mair Stephens (Is-Gadeirydd)

The Coach House
Glanmarlais
Kidwelly
SA17 5AW

01267 267428

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mair Stephens fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mair Stephens fel ffeil CSV

LMStephens@sirgar.gov.uk

Cyng. Edward Thomas

Awelfryn
8 Bridge Street
Llandeilo
SA19 6BN

07842 649261

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel ffeil CSV

EGThomas@sirgar.gov.uk