Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Cyng. Darren Price (Cadeirydd)

11 Heol Rhosybonwen
Cefneithin
Llanelli
SA14 7DJ

01269 842645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Darren Price fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Darren Price fel ffeil CSV

DaPrice@sirgar.gov.uk

Cyng. Edward Thomas (Is-Gadeirydd)

Awelfryn
8 Bridge Street
Llandeilo
SA19 6BN

07842 649261

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel ffeil CSV

EGThomas@sirgar.gov.uk

Cyng. Sue Allen

Penycoed Farm
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0LR

01994 241269 or 07359 109218

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sue Allen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sue Allen fel ffeil CSV

SMAllen@sirgar.gov.uk

Cyng. Liam Bowen

9 Bro Mebyd
Bancffosfelen
SA15 5FA

07496 615162

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel ffeil CSV

LRBowen@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Kim Broom

Trepartridge Farm
Trimsaran Road
Llanelli
Carms.
SA15 4RF

01554 810424
07711551762

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel ffeil CSV

KVBroom@sirgar.gov.uk

Cyng. Rob James

25 Rhodfa Harries
Llanelli
Sir Gar
SA15 3LP

07532 789482

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel ffeil CSV

RobJames@sirgar.gov.uk

Cyng. John Jenkins

22 Brettenham Street
Llanelli
CARMARTHENSHIRE
SA15 3ED

01554 749649

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Jenkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Jenkins fel ffeil CSV

JPJenkins@sirgar.gov.uk

Cyng. Betsan Jones

2 Stryd Reis
Betws
Rhydaman
Sir Gar
SA18 2HA

01269 595775
07888694661

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel ffeil CSV

BetsanJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Dot Jones

Highfield
Gors Road
Upper Tumble
Llanelli,
CAR MS.

01269 832153
07597363524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel ffeil CSV

DotJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Gary Jones

16 Maes Ty Gwyn
Llangennech
Llanelli
Carms
SA14 8XY

01554 824150
07507684028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gary Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gary Jones fel ffeil CSV

GaryRJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Jean Lewis

Neuadd
Meidrim
Carmarthenshire
SA33 5PW

01994 484334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel ffeil CSV

JeanLewis@sirgar.gov.uk

Cyng. Emlyn Schiavone

11 Brynteg
Pentremeurig
Caerfyrddin
SA31 3ES

01267 231879
07779420626

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel ffeil CSV

ESchiavone@sirgar.gov.uk

Cyng. Dorian Williams

Cwrt
Peniel
Caerfyrddin
SA32 7HS

01267 236334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Williams fel ffeil CSV

DorianWilliams@sirgar.gov.uk

Vera Kenny

5 Dythel Park
Trimsaran
Llanelli
SA15 4RR

01554 810739

VKenny@carmarthenshire.gov.uk

Rev. Delyth Richards

36 Meysydd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3GU

DelythRichards@carmarthenshire.gov.uk

Anthony Enoch

Min yr Afon
Milo
Llandybie
Sir Gar
SA18 3NZ

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anthony Enoch fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anthony Enoch fel ffeil CSV

aenoch@carmarthenshire.gov.uk

Felicity Healey-Benson

(Ni roddir cyfeiriad)

FHealey-Benson@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Sharen Davies

76 Maes Delfryn
Penderi
Bynea
Llanelli
SA14 9PX

07856 747856

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel ffeil CSV

SDavies@sirgar.gov.uk