Manylion cyswllt

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Anthony Enoch

Min yr Afon
Milo
Llandybie
Sir Gar
SA18 3NZ

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anthony Enoch fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anthony Enoch fel ffeil CSV

aenoch@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Liam Bowen

69 Heol Cae Pownd
Cefneithin
Llanelli
SA14 7BX

07496 615162

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel ffeil CSV

Cyng. Kim Broom

Trepartridge Farm
Trimsaran Road
Llanelli
Carms.
SA15 4RF

01554 810424
07711551762

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kim Broom fel ffeil CSV

KVBroom@sirgar.gov.uk

Cyng. John Jenkins

22 Brettenham Street
Llanelli
CARMARTHENSHIRE
SA15 3ED

01554 749649

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Jenkins fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Jenkins fel ffeil CSV

JPJenkins@sirgar.gov.uk

Cyng. Betsan Jones

2 Stryd Reis
Betws
Rhydaman
Sir Gar
SA18 2HA

01269 595775
07888694661

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Betsan Jones fel ffeil CSV

BetsanJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Dot Jones

Highfield
Gors Road
Upper Tumble
Llanelli,
CAR MS.

01269 832153
07597363524

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel ffeil CSV

DotJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Gary Jones

16 Maes Ty Gwyn
Llangennech
Llanelli
Carms
SA14 8XY

01554 824150
07507684028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gary Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gary Jones fel ffeil CSV

GaryRJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Jean Lewis

Neuadd
Meidrim
Carmarthenshire
SA33 5PW

01994 484334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel ffeil CSV

JeanLewis@sirgar.gov.uk

Cyng. Shahana Najmi

15 Nantydd Terrace
Llwynhendy
Llanelli
Carms.
SA14 9DN

01554 744814
07955685091

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Shahana Najmi fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Shahana Najmi fel ffeil CSV

SNajmi@sirgar.gov.uk

Cyng. Darren Price (Cadeirydd)

11 Heol Rhosybonwen
Cefneithin
Llanelli
SA14 7DJ

01269 842645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Darren Price fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Darren Price fel ffeil CSV

DaPrice@sirgar.gov.uk

Cyng. Emlyn Schiavone

11 Brynteg
Pentremeurig
Caerfyrddin
SA31 3ES

01267 231879
07779420626

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel ffeil CSV

ESchiavone@sirgar.gov.uk

Cyng. Bill Thomas

38 Parc Howard Avenue
Llanelli
Carms.
SA15 3JY

01554 757919
07866700917

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bill Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bill Thomas fel ffeil CSV

BillThomas@sirgar.gov.uk

Cyng. Edward Thomas (Is-Gadeirydd)

Awelfryn
8 Bridge Street
Llandeilo
SA19 6BN

07842 649261

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel ffeil CSV

EGThomas@sirgar.gov.uk

Cyng. Dorian Williams

Cwrt
Peniel
Caerfyrddin
SA32 7HS

01267 236334

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Williams fel ffeil CSV

DorianWilliams@sirgar.gov.uk

Rev. Delyth Richards

36 Meysydd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3GU

DelythRichards@carmarthenshire.gov.uk

Vera Kenny

5 Dythel Park
Trimsaran
Llanelli
SA15 4RR

01554 810739

VKenny@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Arwel Davies

Berrisbrooke Farm
Porthyrhyd
Llanwrda
Carms.
SA19 8DH

01558 650283

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Arwel Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Arwel Davies fel ffeil CSV

TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk