Manylion cyswllt

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyng. Michael Cranham (Cadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01554 753660
07792 379338

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Cranham fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Cranham fel ffeil CSV

MDCranham@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Tyssul Evans (Is-Gadeirydd)

Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

01554 810396

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel ffeil CSV

WTEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Russell Sparks (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Russell Sparks fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Russell Sparks fel ffeil CSV

RuSparks@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Fiona Walters (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

07825 913051

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fiona Walters fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fiona Walters fel ffeil CSV

FWalters@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Philip Warlow (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01554 770999
07917 874124

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel ffeil CSV

PTWarlow@carmarthenshire.gov.uk