Manylion cyswllt

Pwyllgor Trwyddedu

Louise Bradshaw

(Ni roddir cyfeiriad)

Cyng. Mansel Charles

Sarn Gelli
Llanegwad
Nantgaredig
Caerfyrddin
SA32 7NL

01558 668823

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mansel Charles fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mansel Charles fel ffeil CSV

MCharles@sirgar.gov.uk

Cyng. Suzy Curry

72 Alban Road
Llanelli
Carms.
SA15 1EW

07561566456

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel ffeil CSV

SACurry@sirgar.gov.uk

Cyng. Penny Edwards

41 Maesyrhaf
Pwll
Llanelli
SA15 4AT

01554 780163

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Penny Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Penny Edwards fel ffeil CSV

PennyEdwards@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Tyssul Evans

Cysgod y Glyn
Pontnewydd
Pontiets
Llanelli
SA15 5TL

01554 810396

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel ffeil CSV

WTEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Amanda Fox

Gwasanaethau Democrataidd
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

01267 224028

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel ffeil CSV

GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Cyng. Ken Howell

Penlan Fawr
Penboyr
Felindre
Llandysul
SA44 5JF

01559 370555

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel ffeil CSV

KenHowell@sirgar.gov.uk

Cyng. Irfon Jones

Man-Del
Bronwydd
Carmarthen
SA33 6BE

01267 234868

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Irfon Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Irfon Jones fel ffeil CSV

HIJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Jim Jones

Tir Gof
9 Heol Hen
Five Roads
Llanelli
SA15 5HJ

01269 860138

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jim Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jim Jones fel ffeil CSV

TJJones@sirgar.gov.uk

Cyng. Andre McPherson

166 Pentre Nicklaus Village
Machynys
Llanelli
Carms.
SA15 2DF

07583 525635

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Andre McPherson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Andre McPherson fel ffeil CSV

ASJMcPherson@sirgar.gov.uk

Cyng. Dorian Phillips

Dolau Gronw
Llanboidy
Hendygwyn Ar Daf
Carms.
SA34 0EE

01994 448435 / 782
07889186036

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Phillips fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dorian Phillips fel ffeil CSV

BDJPhillips@sirgar.gov.uk

Cyng. Susan Phillips

11 Ger-Y-Coed
Pwll
Llanelli
Carms.
SA15 4BW

01554 750787
07890797311

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Susan Phillips fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Susan Phillips fel ffeil CSV

JSPhillips@sirgar.gov.uk

Cyng. Edward Thomas (Cadeirydd)

Awelfryn
8 Bridge Street
Llandeilo
SA19 6BN

07842 649261

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel ffeil CSV

EGThomas@sirgar.gov.uk

Cyng. Eirwyn Williams

Cilgell Uchaf
Parc-y-Rhos
Cwmann
Lampeter
SA48 8DY

01570 423542

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Eirwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Eirwyn Williams fel ffeil CSV

JEWilliams@sirgar.gov.uk

Cyng. Elwyn Williams (Is-Gadeirydd)

Cystanog
Capel Dewi Road
Caerfyrddin
SA32 8AY

01267 290247

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel ffeil CSV

DEWilliams@sirgar.gov.uk