Rhestr Bostio

Cyfarfod ar y Cyd Aelodau y Cabinet ar gyfer Trefniadaeth a'r Gweithlu a Materion Gwledig a Pholisi Cynl

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cyng. Ann Davies, Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services, Neuadd y Sir/County Hall, Caerfyrddin/Carmarthen, , SA31 1JP, 01558 668305, , CAnnDavies@sirgar.gov.uk
Cyng Philip Hughes, Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services, Neuadd y Sir / County Hall, Caerfyrddin / Carmarthen, , SA31 1JP, 01994 231572, , PMHughes@sirgar.gov.uk