Rhestr Bostio

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Gymunedau a Materion Gwledig

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cyng. Cefin Campbell, Ty'r Gat, Gelli Aur, Carmarthen, SA32 8NG, , , 01558 668663, , CACampbell@carmarthenshire.gov.uk