Rhestr Bostio

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cyng. Mike Lewis, C/O Democratic Services, Guildhall, Swansea, , SA1 4PE
Cyng. Elwyn Williams, Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services, Neuadd y Sir / County Hall, Caerfyrddin / Carmarthen, , SA31 1JP, 01267 290247, , DEWilliams@sirgar.gov.uk
Cyng. Chris Weaver, Swyddfa’r Cabinet, Room 512 County Hall, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW
Cyng. Mark Norris, C/O Democratic Services RCTCBC, The Pavillions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX
Cyng. Peter Lewis, Cyngor Sir Powys, Llandrindod, Powys, , LD1 5LG
Cyng. Nathan Yeowell, C/O Torfaen CBC, Hanbury Road, Pontypool, , NP4 6YB
Cyng. Ted Palmer, C/O Civic & Members' Services, Neuadd y Sir, Mold, Y Fflint, CH7 6NR
Cyng. Stephen Churchman, C/O Gwynedd Council HQ, Castle Street, Caernafon, Gwynedd, LL55 1SE
Osian Richards, Wales Pension Partnership, Treasury & Pension Investments Section, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP, , , osiangruffyddrichards@gwynedd.llyw.cymru