Manylion cyswllt

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Cyng. Mike Lewis (Aelod y Pwyllgor)

C/O Democratic Services
Guildhall
Swansea
SA1 4PE

Cyng. Elwyn Williams (Aelod y Pwyllgor)

Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

01267 290247

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel ffeil CSV

DEWilliams@sirgar.gov.uk

Cyng. Chris Weaver (Cadeirydd)

Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Cyng. Mark Norris (Aelod y Pwyllgor)

C/O Democratic Services RCTCBC
The Pavillions
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2XX

Cyng. Peter Lewis (Aelod y Pwyllgor)

Cyngor Sir Powys
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Cyng. Nathan Yeowell (Aelod y Pwyllgor)

C/O Torfaen CBC
Hanbury Road
Pontypool
NP4 6YB

Cyng. Ted Palmer (Is-Gadeirydd)

C/O Civic & Members' Services
Neuadd y Sir
Mold
Y Fflint
CH7 6NR

Cyng. Stephen Churchman (Aelod y Pwyllgor)

C/O Gwynedd Council HQ
Castle Street
Caernafon
Gwynedd
LL55 1SE

Osian Richards (Aelod y Pwyllgor)

Wales Pension Partnership
Treasury & Pension Investments Section
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Lawrlwythwch manylion cyswllt Osian Richards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Osian Richards fel ffeil CSV

osiangruffyddrichards@gwynedd.llyw.cymru