Manylion Pwyllgor

Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

Diben y Pwyllgor

Sefydlwyd y Cydbwyllgor Craffu i ddarparu swyddogaeth graffu i sicrhau mwy o atebolrwydd i'r cyhoedd ynghylch y penderfyniad a wnaed gan Gydbwyllgor Rhanbarth Dinas Bae Abertawe (a weinyddir gan Gyngor Sir Caerfyrddin).

 

Mae aelodaeth y Cydbwyllgor Craffu yn cynnwys 12 aelod, tri o bob awdurdod sy'n cymryd rhan sef Cyngor Sir Caerfyrddin, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Penfro.

 

CyngorBwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r awdurdod llety ar gyfer y Cydbwyllgor Craffu a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan gynnwys agendâu a chofnodion ar eu gwefan.

 

https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1&LLL=1

 

Manylion cyswllt:-

 

Rhif ffon y Tîm Craffu   01639 763194 neu e-bostiwch scrutiny@npt.gov.uk

 

 

I weld y gwe-ddarllediad o gyfarfod y Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe defnyddiwch y linc yma

 

28ain Hydref 2019

http://civico.net/swansea/abertawe

 

15fed Ionawr 2020

 

https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/465026

 

 

 

Rhagor o wybodaeth am Bwyllgor Dinas Bae Abertawe a Chyd Bwyllgor Rhanbarth Dinas Bae Abertawe: -

Gwefan Bargen Dinas Bae Abertawe: -

http://www.bargenddinesigbaeabertawe.cymru/

 


Cydbwyllgor Rhanbarth Dinas Bae Abertawe - Agendâu, cofnodion ac aelodaeth: -

 

http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=273

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Jason Davies, Uwch-Swyddog Craffu a Datblygu Aelodau, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell-nedd Port Talbot Ffôn: 01639 763194. E-bost: scrutiny@npt.gov.uk

Ffôn: 01639 763194

E-bost: scrutiny@npt.gov.uk

Gwefan: https://democracy.npt.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=417