Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Diben y Pwyllgor

Sefydlwyd y Cydbwyllgor i fonitro'r Fargen Dinas Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

Gwnaed Cytundeb Cyd-Bwyllgor rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Sir a Dinas Abertawe i gydweithio i gyflawni eu rhwymedigaethau i'w gilydd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i hyrwyddo a hwyluso prosiectau.

 

 

O'r 28ain o Fai 2019, Cyngor Dinas Abertawe yw'r awdurdod cynnal ar gyfer cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor, a gellir dod o hyd i wybodaeth bellach gan gynnwys agendâu a chofnodion ar wefan Cyngor Abertawe: -

 

https://democracy.swansea.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=664&Year=0&LLL=1

 

 

Mwy o wybodaeth am Bargen Dinas Bae Abertawe:-

 

http://www.bargenddinesigbaeabertawe.cymru/

 

 

CyngorBwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r awdurdod llety ar gyfer y Cydbwyllgor Craffu a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan gynnwys agendâu a chofnodion ar eu gwefan.

 

https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1&LLL=1

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Huw Evans - Head of Democratic Services, City and County of Swansea. 01792 63 5757 / E-bost: Huw.Evans@swansea.gov.uk