Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Ysgolion;

Arlwyo;

Cynhwysiad / Anghenion Addysgol Arbennig;

Addysg Gymunedol;

Gwasanaethau Plant;

Yr Iaith Gymraeg (yn y gymuned);

Glanhau Adeiladau.

 

 

Tudalen Hafan – Craffu Sir Gar

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Julie Owens.

E-bost: MEEvansThomas@sirgar.gov.uk